Kategórie produktov

Predsadená montáž okien – ILLBRUCK

Riešenie nielen pre pasívne domy

Prvý certifikovaný systém pre predsadenú montáž

 

Systém predsadenej montáže okien illbruck je zároveň jediné riešenie, ktoré využíva iba ekologické lepidlá certifikované výskumným ústavom ift Rosenheim (podľa smernice MO-01/1). Výsledky skúšok jednotlivých stavebných dielcov vykazujú hodnoty ktoré zatiaľ neboli dosiahnuté žiadnym podobným systémom.

 

Jednoduchý a neuveriteľne rýchly montážny systém

 

Kvôli zmenám v STN 73 05 40 – 2 a so sprísnenými predpismi sa predsadená montáž okna známa doteraz z oblasti výstavby pasívnych domov, stáva riešením s budúcnosťou. Tento konštrukčný systém je už dnes v súlade s náročnými požiadavkami smernice európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ o energetickej náročnosti budov.

Všetky komponenty systému sú volené a vyrábané tak, aby sa vyhovelo požiadavkám a opatreniam, ktoré si kladú za cieľ znížiť do roku 2020 emisie skleníkových plynov o 20 %, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na 20 % a zvýšiť energetickú účinnosť budov o 20 %. U montáže okien to v praxi znamená, že aby boli energetické straty čo najnižšie, je potrebné umiestniť okno do tepelne izolačnej roviny. Táto montáž však nebola doteraz príliš obvyklá, hlavne kvôli absencii kvalitného a jednoduchého systémového riešenia. Systém pre predsadenú montáž okna od spoločnosti illbruck však tento fakt odsúva do minulosti.

Technická špecifikácia

  • Tesnosť proti nárazovému dažďu1 do 1050 Pa
  • Prievzdušnosť pripojovacej škáry2 < 0,1 m3/(m h daPa2/3)
  • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom3 trieda 5 (EN12210)
  • Krátkodobá maximálna odolnosť proti zaťaženiu vetrom4 ±3000Pa
  • Úspešné výsledky ďalších testov mechanického zaťaženia systému podľa EN 14608, EN 1191, EN 1221 a EN 12600

1skúšané podľa EN 1027

2skúšané podľa EN 12114; max tlak 1000 Pa

3skúšané podľa EN 12211

4skúšané podľa EN 12211

Funkčný princíp

Doteraz používané spôsoby montáže predsadených okien založené na oceľových konzolách, uholníkoch a páskach prinášajú v mnohých prípadoch problémy pri kotvení týchto prvkov do rôznych druhov podkladových materiálov. Systém pre predsadené okná značky illbruck na to ide trochu inak.

Ak nemožno vhodným spôsobom použiť skrutky, ponúka alternatívu – lepenie. Pri systéme illbruck nesie hlavnú záťaž nosný profil. Profil je ľahký, ľahko rezateľný a zároveň dostatočne tuhý a pevný na prenesenie hmotnosti okna. Veľkou výhodou montáže nosného profilu je kombinovaný spôsob fixácie. Jedná sa o kombináciu lepenia s pomocou extrémne výkonného lepidla illbruck SP340 a poistného kotvenia.

Takýmto spôsobom je dosiahnutá maximálna únosnosť spoja (min. 200 kg na bežný meter) a tesnosti nosného profilu voči stavbe. Okno je potom upevnené do rámu, tvoreného nosnými profilmi pomocou bežných skrutiek, ktoré sú na to určené. Kombinovaný spôsob fixácie nosného profilu je rýchly a jednoduchý. Spoločne s ďalším systémovým zatepľovacím profilom prináša veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti detailu.

PR007, PR010, PR011 – inovatívny nosný profil pre predsadenú montáž okien, je vyrobený z vysoko mechanicky zaťažiteľného materiálu, ktorý umožňuje optimálne pripevnenie a utesnenie okien v izolačnej rovine.

PR008, PR012 – zatepľovací profil, slúži ku kompletizácii detailu, zakrytiu hláv skrutiek a optimalizuje tepelne izolačné vlastnosti systému.

Systém illbruck je vhodný pre stavbu pasívnych domov, aj domov s takmer nulovou ročnou bilanciou, a je použiteľný v rámci tepelnoizolačných kompozitných systémov ETICS.
Spojenie okna s domom, alebo utesnenie pripájacej škáry medzi oknom a rámom, sa vykonáva pomocou kompresnej impregnovanej tesniacej pásky illmod Trio + (TP652) a illmod Trio FBA (TP651). Pripevnenie a utesnenie sa vykonáva len v jednom pracovnom kroku!

Výhody systému

  • Prvý lepiaci systém pre predsadenú montáž certifikovaný ústavom ift (skúška stavebného dielca vrátane upevnenia)
  • V súlade s najvyššími požiadavkami na minimalizáciu strát tepla oknami.
  • Jednoduchá a bezkonkurenčne rýchla montáž ako systémových profilov, tak následne okien.

V prípade záujmu o systém pre predsadenú montáž, kontaktujte naše zákazkové oddelenie, alebo svojho HASTA obchodno-technického pracovníka.

error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!