Vyhľadať
Close this search box.

Kategórie produktov

Bezpečnostné viacbodové zámky – KFV

Pri viacbodových uzáveroch KFV ovládaných kľúčom sa ovládajú všetky uzatváracie elementy v hlavnom zámku a aj vo vedľajších schránkach zámku otáčaním kľúča s dvoma západmi v hlavnom zámku.

Pritom sú ľahko splnené maximálne požiadavky na bezpečnosť a komfort.

KFV predstavuje viacbodový uzáver nielen usporiadanie rôznych uzatváracích mechanizmov, ale perfektne zladený systém obzvlášť kvalitných a precízne spracovaných jednotlivých súčastí, ktorý sa vyznačuje dlhou životnosťou.

Automatický zámok uzamykateľný kľúčom AS 2750

Uzáver AS 2750 s tromi strelkami, kde je jedna hlavná strelka a dve odpružené strelky Softlock – vo vedľajších krabiciach zámku  – je neustále trojnásobne fixovaný.

Tento viacbodový uzáver AS 2750 tak chráni proti deformácii dverí a ponúka vysokú základnú bezpečnosť aj v neuzamknutom stave.

Po uzamknutí kľúčom ponúka kombinácia masívnych otočných hákov a streliek, vrátane hlavnej strelky s ochranou proti prerezaniu, veľkú odolnosť proti vypáčeniu a vysadeniu dverí.

Ľahko ovládateľný prevod sa stará aj pri silnom zaťažení ťah/tlak o optimálnu tesnosť uzatvorenia rovnako tak, ako aj o tepelnú a protihlukovú ochranu.

Prehľad výhod:

po uzatvorení dverí automaticky pritlačí krídlo k rámu v troch miestach, čo zvyšuje tesnosť zatvorených dverí a súčasne zabraňuje ich deformácií po zatvorení dverí je krídlo k rámu pritláčané strelkou hlavného zámku a prídavnými kolíkovými strelkami, ktoré sú umiestnené nad a pod hlavnou krabicou zámku.

Kolíkové strelky sú skosené z oboch strán, vďaka čomu ľahko a spoľahlivo zapadnú do protikusov po uzamknutí kľúčom sa vysunú dva háky, ktoré zvyšujú odolnosť voči vlámaniu zámok tak zaistí dvere až v 6 bodoch naraz háky sú blokované proti spätnému zasunutiu a svojim tvarom zabraňujú roztiahnutiu krídla od rámu háky sa vysúvajú zdola nahor a pri pokuse o násilné vysadenie krídla sa ešte viac zasunú do protikusov a účinne zabránia vysadeniu krídla optimálny prítlak zabraňuje prievanu, znižuje možnosť deformácie krídla, znižuje prienik hluku z vonkajšieho prostredia a šetrí energiu na vykurovanie.

Zámok uzamykateľný kľúčom AS 2500

Zámok AS 2500 pozostávajúci z jazykovej strelky, stredovej závory a dvoch hákov vo vedľajších kapsách.

Uzamykanie je vyriešené pretáčaním cylindrickej vložky, pričom sa vysunie stredová závora do hlavného a háky do vedľajších protiplechov.

Prehľad výhod:

vynikajúco sa hodí pre použitie napríklad v plastových profiloch uzatváranie hákov zdola nahor zabraňuje pri zvesených dverách zaklínenie príp. dosadnutie uzáveru

Zámok uzamykateľný kľúčom AS 2300

Zámok AS 2300 pozostávajúci z jazykovej strelky, stredovej závory a dvoch zatváracích kolíkov vo vedľajších kapsách.

Uzamykanie je vyriešené pretáčaním cylindrickej vložky, pričom sa vysunie stredová závora do hlavného a kolíky do vedľajšieho protiplechu.

Prehľad výhod:

vyznačuje sa vysoko tesným uzatvorením kolíkové uzávery s dobrými hodnotami pritiahnutia a nižšou toleranciou citlivosti

Zámok uzamykateľný kľúčom AS 3600

Zámok AS 3600 pozostávajúci z jazykovej strelky, stredovej závory a dvoch zatváracích kolíkov automaticky spúšťajúcich otočné háky vo vedľajších kapsách.

Uzamykanie je vyriešené automatickým vysunutím hákov a pretáčaním cylindrickej vložky, pričom sa vysunie stredová závora do hlavného a kolíky do vedľajšieho protiplechu.

Prehľad výhod:

Automatické uzamknutie hákov.  Mechanické spustenie nezávislé na toleranciách. Možnosť osadenia otváracieho motora.

Odkaz na video výrobcu.

Zámok uzamykateľný kľúčkou AS 4100

Zámok AS 4100 pozostávajúci  z jazykovej strelky, stredovej závory a štyroch zatváracích čapov Kopibo.

Uzamykanie je vyriešené zdvihnutím kľučky a následným pretáčaním cylindrickej vložky, pričom sa posunú štyri Kopibo čapy a vysunie stredová závora do hlavného protiplechu.

Prehľad výhod:

Automatické prispôsobenie vzdialenosti čapov od uzáverov .

error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!