Kategórie produktov

Mechanické uzamykacie systémy – CISA

GMK systém – systém generálneho kľúča

 

GMK systém je určený pre hotely, stredné a veľké firmy, školy, nemocnice, úrady s väčším počtom užívateľov.

Generálny kľúč ovláda všetky vložky systému, a je možné ho použiť aj v kombinácii závislých HK systémov (napr. veľká firma s pobočkami na rôznych miestach).

Systém je možné dodatočne doplniť v rámci možností o nové vložky systému.

HK systém – systém hlavného kľúča

 

HK systém je ideálnym riešením najmä pre bytové domy, ale aj malé firmy, apartmánové penzióny, administratívne budovy, kde každý majiteľ bytu má možnosť otvárať jedným kľúčom spoločné priestory (hlavný vchod, zadný vchod, práčovňa, a pod.) a zároveň svoje dvere (od bytu, pivnice, poštovej schránky a pod.), kľúč môže byť vyrobený tiež pre poštárku (hlavný vchod), domovníka, údržbu (kotolňa). Samozrejmosťou je možnosť doobjednať ďalšie vložky do systému, či už individuálne alebo spoločné.

SP systém – systém spoločného kľúča

 

SP systém je určený pre rodinné domy, alebo priestor, kde nie je potrebné obmedziť prístup užívateľov.
Systém SP môže byť zostavený z neobmedzeného počtu vložiek v kombinácii s prídavnými vložkami alebo visiacimi zámkami rovnakého modelového radu. Systém je možné dodatočne doplniť o neobmedzený počet nových vložiek. V podstate je možné povedať, že ide o najjednoduchšiu možnú formu kľúčových systémov.

 

 

 

 

 

Dodatočné doplnenie systému doporučujeme konzultovať už pri špecifikácii práv GMK systému.

error: Upozornenie: Obsah je chránený proti stiahnutiu!