Značka CE a kvalita

Značka CE signalizuje kupujúcemu výrobku, že tento výrobok zodpovedá základným harmonizovaným normám. Pre spotrebiteľa aj obchodníka to znamená určitú istotu, že výrobok musí dodržiavať hodnoty spojené so značkou CE. Tvrdenie, že výrobku musí prislúchať výnimočne vysoká kvalita, spravidla neplatí. Označenie CE nie je pečaťou akosti alebo kvality, ale obsahuje na základe takzvaného princípu výkonu funkčné hodnoty špecifické pre výrobok. Dobrovoľné uvedenie značky kvality, napr. zahraničného supervízora alebo poskytovateľa certifikátu, je možné oddelene od značky CE vedľa označenia CE.

Povinnosť označenia CE
Od februára 2010 platí aj na Slovensku povinosť označovať Okná a vonkajšie vchodové dvere podľa normy EN 14351-1 značkou CE. Pre túto povinnosť certifikácie okien a dverí bolo ustanovené prechodné obdobie 3 roky, kedy sa označenie CE pre okná a dvere začalo používať, ale nebolo povinné. Názorne to popisuje nasledujúca schéma: