Výhody CE plus HASTA

1. Voľnosť – v cene systému máte zahrnutú možnosť kombinácie rôznych okenných profilov, značiek kovania a tesnenia, odkvapníc,... podľa stanovených pravidiel a bez ďalších príplatkov.

2. Bezkonkurenčná cena – získanie certifikátu spoluprácou s nami je výrazne cenovo výhodnejšie ako certifikácia jednotlivých typov okien a dverí výrobcom samostatne.

3. Bezplatná aktualizácia informácií – spoluprácou s nami získate možnosť poskytovania aktualizácie príslušných smerníc bezplatne počas doby platnosti certifikátu.

4. Príručka k systému CE plus – v príručke sa nachádza podrobný popis výroby a montáže okien a dverí vyhovujúcich označeniu CE.

5. CD s pomocnými programami – pomocou nich jednoducho a ľahko vypočítate napr. koeficient prestupu tepla okien a dverí ako celku.