Systémy kľúčov

Systémy kľúčov je vhodné použiť všade tam, kde je nejakým spôsobom potrebné špecifikovať prístup užívateľov na jednotlivé miesta na základe kľúča. Výhodou je, že užívateľovi stačí iba jediný kľúč k tomu aby mohol pristupovať k rôznym uzamknutým miestam.

Systém SP (Systém spoločného kľúča)

je určený pre rodinné domy, alebo priestory, kde nie je potrebné obmedziť prístup užívateľov.
Systém SP môže byť zostavený z neobmedzeného počtu vložiek v kombinácii s prídavnými vložkami alebo visiacimi zámkami rovnakého modelového radu. Systém je možné dodatočne doplniť o neobmedzený počet nových vložiek. V podstate je možné povedať, že ide o najjednoduchšiu možnú formu kľúčových systémov.

Systém HK (Systém hlavného kľúča)

je ideálnym riešením pre malé firmy, penzióny, administratívne budovy, ale najmä pre bytové jednotky, kde každý majiteľ bytu má možnosť otvárať jedným kľúčom spoločné priestory (hlavný vchod, zadný vchod, práčovňa, a pod.) a zároveň svoje dvere (od bytu, pivnice, poštovej schránky a pod.), kľúč môže byť vyrobený tiež pre poštárku (hlavný vchod), domovníka, údržbu (kotolňa). Samozrejmosťou je možnosť doobjednať ďalšie vložky do systému, či už individuálne alebo spoločné.

Podsystém - centrálny kľúč

Súčasťou systému hlavného kľúča je aj podsystém, ktorý zvykne byť medzi obyvateľstvom spájaný so slovným spojením centrálny kľúč. Je to v podstate podsystém, ktorý sa využíva hlavne pri obytných, apartmánových domoch a panelákoch, kde všetci účastníci bytov majú neobmedzený pohyb v spoločných priestoroch (predný a zadný vchod, pivnica a pod.). Centrálny kľúč, ktorým účastníci ovládajú spoločné priestory ovláda ešte aj bytové dvere a prípadne visiaci zámok na pivnici. Vďaka tomu, že je to vytvorené ako systém, dvere jednotlivých bytov medzi sebou nie je možné otvoriť! V prípade poškodenia vložky v tomto systéme nie je potrebné meniť celý systém, ale len danú vložku.

Systém GMK (Systém generálneho kľúča)

je určený pre hotely, stredné a veľké firmy, školy, nemocnice, úrady s väčším počtom užívateľov.
Systém GMK – je možné kombinovať so všetkými dostupnými systémami.
Generálny kľúč ovláda všetky vložky systému, a je možné ho použiť aj v kombinácii závislých HK systémov (napr. veľká firma s pobočkami na rôznych miestach). Systém je možné dodatočne doplniť v rámci možností o nové vložky systému.

Dodatočné doplnenie systému doporučujeme konzultovať už pri špecifikácii práv GMK systému.