Čo znamená názov DORMAS pri kľučkách a zámkoch?

Skratka je prevzatá z nemčiny a znamená „Dorn mase“, znamená vzdialenosť osi kľučky od lišty zámku. (DM 25,30,35,40,45,50,55,60,65).

Dormas