Prečo nekupovať bez dokladov?

Zákazník,ktorý kúpil tovar u priekupníka bez dokladu (na čierno),nemá nárok reklamovať zakúpený tovar a stráca aj záruku na tento tovar.

Má to aj negatívny dopad na konkurenčné prostredie a zároveň to znevýhodňuje poctivých obchodníkov zvyšovať  konfort poskytovaných služieb z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov o ktoré ich pripravujú  nepoctiví obchodníci .