SFS Intec – JB-D® - montáž okien v priestore tepelnej izolácie

Systémová montáž predsadených okien s mnohými plusovými bodmi

Montážny systém JB-D® zabezpečuje návrh upevnenia okna v súlade s požiadavkami smernice RAL – pre bezpečný prenos všetkého zaťaženia okna do nosnej konštrukcie. Systém JB-D® je priestorovo nastaviteľný a umožňuje jednoduché vyrovnanie prípadných nerovností stavebného otvoru. Vyloženie okna je voliteľné a môže byť navrhnuté podľa hrúbky zateplenia fasády a podľa priebehu izotermických kriviek.

Hospodárnosť

 • nastaviteľnosť v 3D
 • jednoduché vyrovnanie stavebných nerovností
 • vstavanie veľkých a ťažkých okien je jednoduchá, rýchla a bezpečná
 • systémové riešenie pre vodorovné vyloženie od 5 mm do 150 mm
 • zvýšená únosnosť bez náročných dodatočných úprav
 • spodnú konzolu JB-DK je možné dopredu namontovať na stavebnú konštrukciu
 • trvanlivosť montáže šetrí náklady pri následných úpravách a redukuje reklamácie

Zaručená kvalita

 • kalkulovaný prenos záťažových síl a overená statika (viď dátové listy)
 • bezpečná montáž okien s možnosťou projektovania
 • bezpečný prenos všetkých prevádzkových záťaží okna.
 • obsiahly systém upevnenia z jedného zdroja
 • jednoduchá a bezpečná montáž v súlade so smernicou RAL

Stavebná fyzika

 • vyloženie rámu okna je voliteľné podľa izotermického toku
 • je umožnené odborné utesnenie konštrukcie
 • zaisťuje dostatok miesta pre tepelnú izoláciu a tesnenie

Nová výstavba v súlade s normou EnEV 2012

Úspore energií je už teraz venovaná veľká pozornosť a to hlavne v súvislosti s energetickou náročnosťou budov. Hospodárna výstavba v súlade s udržateľným rozvojom, spolu s ochranou zdravého životného prostredia, budú hnacím motorom nových nápadov a stavebných realizácií.

Ďalšie aj technické informácie nájdete v prílohe.

V prípade záujmu o systém montáže okien v priestore tepelnej izolácie JB-D®, kontaktujte naše zákazkové oddelenie, alebo svojho HASTA obchodno-technického pracovníka.