AEROCUBE

Zvukovo izolovaný prívod vonkajšieho vzduchu s reguláciou objemu prúdu vzduchu a uzáverom tlaku vzduchu.
AEROCUBE umožňuje príjemne tichý a regulovaný prívod čerstvého vzduchu podľa potreby cez vonkajšiu stenu. Vzduchový prestup na to využíva integrovaný filter G2, prirodzený rozdiel tlaku vzduchu a vďaka chytrým doplnkovým funkciám zvyšuje individuálny komfort vetrania.

Vďaka špeciálne konštruovaným výstupným otvorom na bočnej a vrchnej strane vnútorného dielu je dosiahnuté optimálne rozdelenie vzduchu, ktoré je možné plynule a pohodlne regulovať prostredníctvom klapky. Na ochranou proti kolísavým poveternostným podmienkam je okrem toho integrovaný aj uzáver tlaku vzduchu ktorý odstráni nepríjemné prejavy prievanu už pri jeho vzniku. Vysokú zvukovú izoláciu zabezpečuje špeciálna zvukotesná rúrka, ktorú je možné priamo na mieste flexibilne prispôsobiť individuálnym podmienkam.

Výhody pri montáži
- vŕtanie otvoru veľkosťou O 15 cm do vonkajšej steny
- nasadenie rúrky a čelnej ochrannej mriežky
- možnosť kombinácie s prieduchom v ostení (o.i. pre združené tepelné systémy)
- montáž vnútorného krytu

Prehľad všetkých výhod
- prívod čerstvého vzduchu cez vonkajšiu stenu pri zatvorenom okne
- filtrovanie vonkajšieho vzduchu filtrom G2
- plynulé obmedzenie objemu prúdu vzduchu
- uzáver tlaku vzduchu minimalizuje vznik prievanu
- vysoká zvuková izolácia vďaka špeciálnej zvukotesnej rúrke
- je možné ho použiť aj v spálňach a detských izbách
- vhodný pre bytovú výstavbu rodinné domy a kancelárske budovy – na novostavbách i pri rekonštrukcii

Cena:

Telefonicky