AEROPLUS

Eso pre ovzdušie v miestnosti a odvlhčovanie.
Tento nástenný vetrák ponúka veľké plus kvalite života a inteligentnú ochranu pre ľudí v miestnosti. Jeho automatické ovládanie vetrania a vlhkosti sa riadi podľa potreby na základe teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti. Vďaka tomu vytvára AEROPLUS optimálne, zdravé ovzdušie v miestnosti a neustále bojuje proti škodlivinám v murive ako i proti napadnutiu plesňami. Efektivitu a hospodárnosť tohto riešenia zabezpečuje aj spätné získavanie tepla, ktoré šetrí náklady na vykurovanie.

Prehľad všetkých výhod
- zdravé ovzdušie v miestnosti a ochrana muriva pred škodami spôsobenými vlhkosťou
- automatická regulácia ovzdušia v miestnosti prispôsobená podľa potreby na zmenu teploty a vlhkosti vzduchu v miestnosti
- prívod filtrovaného, predhriateho vzduchu
- automatické odsávanie spotrebovaného a príliš vlhkého vzduchu
- až 50% spätné získavanie tepla nezaťažujúce životné prostredie, bez vzniku kondenzátu
- nízke napätie 12V pre vyššiu bezpečnosť
- na želanie s elektrickým uzáverom prívodu vzduchu

Výhody pri montáži
- rýchla a čistá montáž v priebehu cca 45 minút
- montáž na omietku alebo pod omietku

Cena:

Telefonicky