Uzamykacie lišty a uzamykacie protiplechy

Efektívny mnohostranný rámový program pre všetky profilové systémy
KFV ponúka rozsiahly sortiment rámových dielov pre prvky z hliníka, dreva a plastu, ktorý je nielen mnohostranný ale aj vysoko efektívny. Pretože počet rôznych vyhotovení tu neurčuje rozsah možností riešení. Vďaka inteligentnému veľkostnému rastru s identickými obrazcami frézovania a vďaka jedinečnému Q nastavovaniu môžete zabudnúť na špeciálne rámové diely – presne v zmysle efektívnej redukcie nákladov na skladovanie.

Rámové diely s Q nastavovaním môžu byť použité so všetkými typmi viacbodových uzáverov s čapmi, hákmi (6 mm / 8 mm) alebo ich kombináciou. Jedno jediné vyhotovenie rámového dielu otvára veľkú škálu možností použitia a tak poskytuje rozhodujúce výhody pri montáži.

Oblasti použitia pre rámové diely s Q nastavovaním:
- kľučkou ovládané viacbodové uzávery (AS 4350, AS 4900)
- kľúčom ovládané viacbodové uzávery (AS 2300, 2500, 2600)
- automatické viacbodové uzávery (AS 3500)
- 3-strelkové uzávery (AS 2750)
- panikové viacbodové uzávery (Séria 900)

Prehľad všetkých výhod
- veľký rozsah nastavenia od 5 mm pri uzatváracích lištách Q  a protiplechoch Q
- jedna uzatváracia lišta / jeden druh protiplechu pre rôzne vyhotovenia uzáverov
- malá hĺbka zabudovania
- vysokohodnotný vzhľad

Rôzne vyhotovenia
- samostatné protiplechy
- uzatváracie lišty pre rôzne výšky dverí
- k dispozícii s a bez kĺzavej technológie pre strelky
- rámové diely pre dverové poistky
- k dispozícii v povrchových úpravách pozinkovaná, prášková farba, ušľachtilá oceľ

Cena:

Telefonicky