Čo znamená názov LM pri kľučkách a zámkoch?

Skratka je prevzatá z nemčiny a znamená „Lochung mase“, znamená vzdialenosť osi kľučky po os cylindrickej vložky. (LM 72,85,88,90,92)Pri štítových kľučkách je potrebné poznať vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča (tzv. rozteč). Štandardná vzdialenosť je 72, alebo 90 mm. Pri bezpečnostných kovaniach sa používa rozteč aj 92 mm (preto prosím zvýšte pozornosť pri meraní).

lm kľučka