Ako vybrať trezor?

Mieru zabezpečenia trezorov a ich schopnosť zabrániť násilnému vlámaniu dokladuje certifikát o ich zaradení do bezpečnostnej triedy.

Výber bezpečnostnej triedy trezoru je vhodné vyberať podľa hodnoty obsahu, ktorý zákazník plánuje uschovávať.

Ak potrebujeme trezor na cennosti a peniaze
Na cennosti a peniaze často postačuje trezor malých rozmerov. Na ich bezpečnú úschovu je najvhodnejší trezor - nábytkový alebo stenový.
Nábytkový trezor je svojím nenápadným vzhľadom ideálny do akéhokoľvek priestoru. Ukryť miesto zabudovania pred cudzími osobami sa dá vďaka stenovému trezoru, dá sa prekryť narp. obrazom.

Ak potrebujeme trezor na dôležité dokumenty
Trezory na dokumenty poskytujú ukladací priestor s možnosťou prispôsobenia individuálnym požiadavkám. Veľkosť priečinkov pre uloženie šanónov a archivačných boxov.
Pre uskladnenie dokumentov sa odporúča trezor s protipožiarnym prevedením.

Ak potrebujete trezor na zbrane
Zbraňové trezory pre bezpečnú úschovu strelných zbraní a streliva zaručujú ochranu pred odcudzením a neoprávneným použitím.
Výhodou je špecificky navrhnutý mechanizmus uzatvárania s použitím certifikovaného kľúčového zámku, vďaka ktorým obsah trezora nepredstavuje pre okolie žiadne riziko.
Samozrejmosťou je oddelenie zbrane a streliva v dvoch nezávisle uzamknutých oddeleniach trezoru.

Bezpečnostná schránka bez certifikátu
V prípade, že úložná skriňa nemá certifikát, ide o tzv. bezpečnostnú schránku a nie trezor. Bezpečnostná schránka slúži na uskladnenie menšej hotovosti, pokladničných blokov alebo rôznych dokumentov. Výhodou aj nevýhodou je jej veľkosť a možnosť nenáročnej manipulácie a prenosu. Dá sa však aj kotviť do podlahy resp. na stenu. Zabezpečenie proti krádeži je však v porovnaní s trezorom minimálne.

Aké najčastejšie parametre má trezor spĺňať?

Ohňovzdornosť
Ohňovzdorný trezor dokáže spoľahlivo ochrániť cenné dokumenty alebo rôzne dátové nosiče pred požiarom a nebezpečnými sprievodnými javmi požiaru - dymom a vysokou teplotou.

Uzamykanie
Každý trezor je vybavený bezpečnostným uzamykacím systémom.

Vybrať sa dá z nasledujúcich typov:

Kľúč
- vhodný pre trezory s prístupom malého počtu osôb (napr. v prípade, že ho používa iba jediná osoba, resp. rodina)

Elektronický kód
- vhodné pre využívanie viacerými osobami; eliminuje stratu kľúčov, má však aj pri nízkej kapacite batérií aj možnosť mechanického otvorenia